FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Velikonoční sborový dopis

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.   1Pt 3:18

Bože můj, Bože můj, proč ji mne opustil? Touto otázkou se Ježíš obrací k Bohu v čase, kdy vrcholí velikonoční události. Jak aktuální může někdy taková otázka být! Nejen pro Ježíše, ale i pro nás. Vždyť se s těmi Ježíšovými slovy můžeme určitě někdy ztotožnit. Přijdou chvíle, kdy se nám zdá, že Bůh je daleko, že nás opustil, že místo radosti svírá naše nitro úzkost. Možná se to snažíme různě přemáhat, ale v posledku naše nitro vyšle tuto otázku po Bohu. Otázku, která zní někdy vyčítavě, ale může být i hlubokým vyjádřením pocitu samoty a odloučení, které člověk prožívá.

Jak ostře taková otázka odporuje tomu, co si s Velikonocemi běžně člověk spojí. Vždyť tento svátek má být oslavou života, radostí z jeho nového zrození. Proto zdobíme vajíčka veselými barvami, proto se proháníme s tatarem, abychom nějaké té děvčici ubrali pár let. Přichází přeci jaro a to je důvod k radosti, nikoliv k úvahám o opuštěnosti Bohem. Jakoby se tu tak trochu míjely dva různé světy. Jeden se raduje a oslavuje nové zrození, oslavuje konec zimy a její neblahé moci. Druhý se spíše noří do chmurných myšlenek, nedokáže vidět krásu probouzejícího se jara. Není to škoda, není to podivné?

Aktualizováno Pondělí, 29 Únor 2016 10:14 Celý článek...
 

Volba staršovstva

V neděli 20 března 2016 bude voleno nové staršovstvo našeho sboru. Kandidátka a seznam členů s hlasovným právem jsou vyvěšeny v prostorách sborového domu v Zábřeze a v modlitebně ve Svébohově.

Aktualizováno Pondělí, 29 Únor 2016 10:24
 

Postní pobožnosti

Stejně jako v minulých letech, jsme zváni ve druhé půlce postní doby k postním pobožnostem. Konají se ve středu od 18 hodin v Zábřeze. Letos se smíme těšit na následující hosty:

2.března    Jared Kenning - misionář toho času z Olomouce

9.března    Jiří Tengler - farář ČCE v Poličce

16. března  Tomáš Pohanka - kazatel Apoštolské církve v Zábřeze

Těšíme se na společná setkání.

Aktualizováno Pondělí, 29 Únor 2016 10:15
 

Shromáždění o Vánocích

Zábřeh:

neděle 20.prosince -  4.neděle adventní  - 10:00 dětská vánoční slavnost

čtvrtek 24.prosince Štědrý den - 22:00 půlnoční bohoslužba v Hrabové

pátek 25.prosince - 1. svátek vánoční  - 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

sobota 26. prosince - 2.svátek vánoční  - 10:00 bohoslužebné setkání u stolu

neděle 27. prosince - 1.neděle po Vánocích - 10:00 bohoslužby

čtvrtek 31.prosince - konec roku - 18:00 bohoslužby s posezením

pátek 1.ledna - Nový rok - 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

neděle 3.ledna - 2.neděle po Vánocích - 10:00 bohoslužby

 

Svébohov:

pátek 25.prosince - 1. svátek vánoční - 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

neděle 27. prosince - 1.neděle po Vánocích - 8:30 bohoslužby

čtvrtek 31.prosince - konec roku - 16:30 bohoslužby

pátek 1.ledna - Nový rok - 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

neděle 3.ledna - 2.neděle po Vánocích - 8:30 bohoslužby

 

Sudkov:

během adventu a Vánoc v Sudkově žádné setkání plánováno není. Případní zájemci jsou zváni k setkáním v Zábřeze či ve Svébohově

Aktualizováno Pátek, 11 Prosinec 2015 08:26
 


Strana 8 z 19

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

K výročnímu sborovému shromáždění se letos sejdeme v neděli 31.března v 10 hodin v Zábřehu v modlitebně sboru.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka