FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Hledání nového faráře

Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,


v období po vánočních svátcích se toho příliš nezměnilo. Sbor stále nenašel nového faráře.
V poslední době jsme nabídli místo u nás v Zábřehu těm, kteří dokončili studium bohoslovecké fakulty a tento rok absolvují vikariát. Pouze jeden z nich, bratr vikář Marek Feigl, zareagoval kladně. Přijal pozvání a přijede do našeho sboru kázat, představit se a seznámit se S naším sborem. Těšíme se na něj v neděli 1. dubna.

 

Aktualizováno Pondělí, 26 Březen 2012 07:51 Celý článek...
 

BOHOSLUŽBY A JINÁ SETKÁNÍ O VELIKONOCÍCH

29.03.2012 Postní pobožnost 18:00 - f. Jana Rumlová z Olomouce

01.04.2012 Květná neděle 10:00 - v. Marek Feigl z Prahy Strašnic

06.04.2012 Velký pátek 18:00 - f. Pavla a Jan Hudcovi z Hrabové, bohoslužby s VEČEŘÍ PÁNĚ

08.04.2012 Neděle velikonoční 10:00 - f. Hana Chroustová ze Šumperka, bohoslužby s VEČEŘÍ PÁNĚ, Při bohoslužbách bude vykonána pravidelná celocírkevní sbírka na hlavní dar lásky Jernýmovy jednoty (http://www.e-cirkev.cz/rubrika/675-Jeronymova-jednota/index.htm)

09.04.2012 Pondělí velikonoční 10:00 - bohoslužby připravují presbyteři, posezení při kávě a čaji

15.04.2012 Neděle po velikonocích (Quasimodogeniti) 10:00 - f. Jan Tkadleček z Jihlavy

22.04.2012 Druhá neděle po velikonocích (Misericordias Domini) 10:00 - f. Josef Hromádka z Olomouce

 

Přejeme Vám radostné velikonoce, ve kerých by se Vás dotklo poselství o síle, která probouzí k životu a otevírá před námi novou cestu.

Aktualizováno Pondělí, 26 Březen 2012 08:02
 

Požehnání pro čas adventu, vánoc a nového roku

Ať vás Boží láska naplní radostí a pokojem,
vždyť žijeme své dny i noci v jeho zaslíbení.

Ať vám Boží pravda dává sílu k životu:
vždyť jsme poválání, abyhom byli jeho svědky.

Ať vás Boží naděje utvrzuje v jistotě:
vždyť nás Bůh provází, abchom se nemuseli bát lidské zloby, ďábelských nástrah, ani smrti.

Pán s Vámi.

 

Vánoční modlitba

Pane Bože, z Tebe pramení radost a pokoj. Kéž bychom se Tvé radosti uměli vystavit. Děkujeme ti, že se smíme těšit na Vánoce a že je smíme radostně slavit. Děkujeme za naše rodiny a přátele, kteří jsou o svátcích s námi. Děkujeme za společenství víry, které je také naší rodinou. A děkujeme za lidi vzdálené, se kterými jsme spojeni v myšlenkách a modlitbách.

Prosíme, pomoz nám nezapomínat na ty, kterým je právě o Vánocích nejvíc smutno, kteří nikoho nemají, trpí úzkostmi a strachem ze života. Ukazuj nám, jak jim my sami můžeme nabídnout svou blízkost. Amen.

 


Strana 13 z 17

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka