FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Ze života sboru

Milé sestry, milí bratři,

 

zdravíme Vás v tomto adventním čase, myslíme na Vás všechny a přejeme pokojné prožití Vánoc.

Chceme Vás informovat, jak žijeme v zábřežském sboru ČCE a našich kazatelských stanicích.

Již skoro dva roky je sbor bez faráře, ale letos se nám podařilo oslovit br. Vlastislava Stejskala, který končí svo činnost ve sboru naší církve ve Šternberku a nastoupí 1.8.2013 s rodinou do Zábřehu. Moc se z toho radujeme, protože potřebujeme vedení nejen praktických a ogranizačních činnostech, ale především duchovní vedení. Samozřejmě budeme do jeho nástupu chod sboru zajišťovat, spolu se setrou farářkou Ducho ze Šumperka, která sbor administruje.

Celý článek...
 

Bláznovství kříže

"Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží...Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí...Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé."

1 Korintským 1, 18.21.25

 

Čtu si evangelium podle Marka a soustředím se na proces Kristova odsouzení a smrti. To první, co při četbě a rozjímání pociťuji, Je velké rozhořčení. Proč musí tak strašně skončit člověk, který nic zlého neudělal? Vždyť ukazoval smysl lidského života. Místo zkostnatělého prázdného náboženstvĺ vybízel lidi k čistotě srdce a milosrdenství. Nemoralizoval ty, kteří v životě selhali, ale přljĺmal je a nabízel novou cestu. Učil, jak mít rád sebe sama, druhé lidi, své nepřátele. Učil, že mezilidské vztahy mohou fungovat jedině, když si budeme vzájemně odpouštět. Uzdravoval tělo I duši. Láskou. — Hluboce protestuji, že tenhle člověk tak potupně umírá. Jakoby to všechno ztroskotalo.

 

Aktualizováno Pondělí, 26 Březen 2012 07:46 Celý článek...
 

Modlitba

Modlitba
Pane Bože, připomínáme si Kristovo utrpení a smrt na kříži. Rozeznívají se I naše vlastní bolesti, trápení, starosti. Předkládáme ti je v důvěře, že ti nejsou vzdálené, ale znáš je. Na vlastní kůži jsi poznal lidskou bídu, bolest. Chceš být v tom všem s námi. Prosíme, dávej nám poznat, že nejsme sami.
Nechceme si Kristovu smrt jenom připomínat. Chceme z ní také čerpat, nechat se obdarovat, přijmout to, co pro nás Kristus vykonal. Prosíme, ať v Kristově smrti rozpoznáme znamení tvé lásky. Prosíme, buď s námi, potěšuj, vlévej naději. Amen


Milí přátelé,
přeji Vám, aby bláznovská zvěst o kříži chytila za srdce I Vás, aby vnesla
do Vašeho života smíření, pokoj a radost, aby probudila důvěru v Pána Boha a lásku k sobě sama I k druhým lidem. Požehnané velikonoce

Aktualizováno Úterý, 27 Březen 2012 17:16
 

Hledání nového faráře

Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,


v období po vánočních svátcích se toho příliš nezměnilo. Sbor stále nenašel nového faráře.
V poslední době jsme nabídli místo u nás v Zábřehu těm, kteří dokončili studium bohoslovecké fakulty a tento rok absolvují vikariát. Pouze jeden z nich, bratr vikář Marek Feigl, zareagoval kladně. Přijal pozvání a přijede do našeho sboru kázat, představit se a seznámit se S naším sborem. Těšíme se na něj v neděli 1. dubna.

 

Aktualizováno Pondělí, 26 Březen 2012 07:51 Celý článek...
 


Strana 13 z 18

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka