FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vánoční sborový dopis

Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj

Kdo by neznal tato klasická, vánoční slova. Najdeme je snad všude. Na betlémech, na přáničkách, na mnoha vánočních obrazech. Je to tak běžný doplněk vánoční atmosféry, že se stává až nepostřehnutelným, lehce přehlédnutelným. A přitom má pro každého člověka nesmírnou důležitost. Je to veliké poselství přicházejících svátků. Mluví se o slávě a o pokoji, dvou věcech, které zasahují do každého lidského života, mají na něj vliv. Sláva nás provází na každém kroku, stále slyšíme o někom slavném, rádi někoho slavného určitě potkáme. A dost možná i my sami toužíme po slávě. Je to velmi příjemná věc. Ale také náročná a dost dobře neslučitelná s tou druhou věcí, s pokojem. Ten je touhou snad každého srdce. Mít svůj klid, zažívat pokoj, kdo by se tomu bránil? Svět je velice nepokojný. Nejen před Vánoci, nejen ten náš současný. Proto je zřejmé, že pokoj není nic, co by bylo jednoduše k mání. To je snad schůdnější být alespoň chvíli slavný, než mít v srdci skutečný pokoj. Ke slávě stačí kolikrát málo, k pokoji ale ne. Vždyť je toho tolik, co nás znepokojuje. Politika, rodinné finance, vztahy, to vše člověka spíše přivádí do stálého napětí než do stavu opravdového pokoje. Máme tolik problémů, tolik starostí, tolik otázek po tom, co a jak bude? I v církvi jsou tyto otázky čím dál víc aktuální. A člověka příliš nepřivádí k pokoji, když nemá zřejmou a příznivou odpověď.

Aktualizováno Úterý, 24 Prosinec 2013 09:32 Celý článek...
 

Devadesát let od návratu pobělohorských exulantů

Napsali o nás ve Zpravodaji města Zábřeh (http://www.zabreh.cz/multisites/zabreh/images/stories/zpravodaj/2013/Bulletin_Zabreh_13_13.pdf):

Před devadesáti lety se čtrnáct rodin potomků českých pobělohorských exulantů usadilo v Zábřehu v takzvaném Velkém dvoře. Vrátili se po více než dvousetletém exilu z polského Zelowa, kam se vystěhovali v 17. století kvůli pronásledování pro svou evangelickou víru. Slavnostní připomenutí tohoto návratu se uskutečnilo 9. června nejprve dopoledne při slavnostních bohoslužbách v evangelickém kostele v Hrabové. Při těchto bohoslužbách kázal synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Odpoledne následovaly vzpomínky a přednášky v evangelickém sborovém domě v Zábřehu. Účastníky pozdravil i starosta František John, který stejně jako Joel Ruml vyzdvihl, že po celou dobu emigrace si české rodiny ucho valy jazyk, tradice i víru.

Aktualizováno Sobota, 06 Červenec 2013 08:58
 

Sbírka Českobratrské církve evangelické na pomoc obětem povodní

(Převzato ze stránek www.e-cirkev.cz) Synodní rada Českobratrské církve evangelické 4. června 2013 uvolnila z Fondu humanitární pomoci při synodní radě na pomoc při odstraňování a zmírňování následků povodní 700.000,- Kč. Synodní rada vyhlásila na pokrytí uvolněných prostředků z humanitárního fondu dobrovolnou sbírku. Případný vyšší výnos této sbírky bude také využit na pomoc při zmírňování následků letošních povodní.

Příspěvky je možné průběžně posílat na účet: 478 496 703/0300, pod variabilním symbolem 911171 (v případě, že posíláte příspěvek za sbor ČCE připojte za variabilní symbol čtyřmístné evid. číslo sboru).

„Za všechny kroky Vaší účinné pomoci jsme Vám velice vděčni a vážíme si jich. Přejeme Vám vše dobré a jsme s Vámi v modlitbách,“ uvádí ve své zprávě o vyhlášení sbírky Lia Valková, synodní kurátorka, Joel Ruml, synodní senior a Vojen Syrovátka, předseda humanitární komise Českobratrské církve evangelické.

 

vikář Rudolf ŠedýStaršovstva českobratrských evangelických sborů v Hrabové a v Zábřehu vás srdečně zvou na

SBOROVÝ DEN K 90. VÝROČÍ

  • založení farního sboru ČCE v Hrabové,
  • návratu reemigrantů z polského Zelówa do Zábřeha,
  • působení českobratrského pěveckého sboru v Zábřehu,
  • a ke 140. výročí narození bratra vikáře Rudolfa Šedého.

V neděli 9. června 2013

Dopoledne v chrámu Páně v Hrabové, odpoledne v zábřežské modlitebně.
Našimi hosty budou synodní senior ČCE Joel Ruml, faráři Jan Trusina a Miroslav Jelinek, soubor Zvonky Dobré zprávy z Ratiboře u Vsetína pod vedením farářky Wiery Jelinek.

Aktualizováno Sobota, 25 Květen 2013 11:10 Celý článek...
 


Strana 10 z 18

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka