FS ČCE Zábřeh

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka
Sborová kronika
 • Pk - od počátků sboru - až do roku 1936

  Předsádka Pamětní knihyNěkolik pohledů do husitské a bratrské minulosti Zábřehu a okolí a počátky sboru od roku 1919 do roku 1930, kdy Zábřeh získává prvního vlastního kazatele a jeho působení až do  roku 1936.
  Zábřežskýmy kazateli jsou:
  vikář Rudolf Šedý z Hrabové  do říjen 1936 a
  diakon Blahoslav Černohorský 01.10.1930 -  říjen 1936

 • Pk - od 10-1936 - do 11-1945 (f. J. Košťál)

  f. Jan Košťál

  • Zábřežským kazatelem, který pořizuje záznamy do Pamětní knihy, je
   farář Jan Košťál.

  • V Zábřehu působí od  října 1937 do  listopadu 1945,
   kdy odchází do nově vznikajícího sboru v Šumperku.

 • Pk - od 11-1945 - 1961 (f. Antonín Balabán)

  Zábřežský kazatel

  • farář Antonín Balabán 25.11.1946 - 1961
 • Pk - léta 1962 - 1973 (f. J. Trusina)

  V tomto období ve sboru působili:

  • farář Jan Trusina 1962 -  29.10.1973
  • diakon JUDr. Karel Pala - 14.11.1973 -  12.12.1976
 • Pk - léta 1973 - 1976 (d. K. Pala)

  diakon JUDr. Karel Pala 14.11.1973 -  12.12.1976

 • Pk - léta 1977 - 2001 (f. J. Ondra)

  Zápisy do sborové kroniky z doby mého působení faráře Českobratrské církve evangelické v Zábřehu v letech 1976-2001 jsem dokončil až v roce 2009. Do elektronické podoby je přepsal a fotografiemi proložil bratr ing. Antonín Opravil. Jemu a jeho manželce Janě upřímně děkuji za vydatnou spolupráci i za povzbuzování k dokončení kroniky.
  V Zábřehu :  duben 2010 Jaroslav Ondra

  f. Jaroslav Ondra - 19.12.1976 - 2001

 • Kazatelská stanice Sudkov 1926-1945 (A. Appl)

  Opsáno ze zápisku prvního předsedy kazatelské stanice Appla Alfonse – obuvníka ze Sudkova.

  Kronika kazatelské stanice v Sudkově pokračuje zápisky bratra Františka Kristena, druhého předsedy kazatelské stanice.

  V textu A. Appla jsem rozdělil některá dlouhá a těžko srozumitelná souvětí, doplnil chybějící čárky ve větách a zaměnil přivlastňovací zájmena můj, jeho, jejich za výstižnější svůj, své. Jinak ponechávám vyprávění v původní podobě, pouze na vysvětlenou připojuji poznámky pod čarou.

  Jiří Tengler


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka