FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

ZA VŠECHNY LIDI … (1. Timoteovi 2,1-6)

            Když se modlíte, sestry a bratři, když se modlíte, tak se modlíte za koho? Nejspíš za sebe a za své blízké. Určitě se nespletu, když řeknu, že největší úsilí vkládáme do modlitby za své děti a svá vnoučata, za své rodiče nebo za své přátele. Právě na nich nám nejvíce záleží, právě jim věnujeme největší pozornost. Dobrá, ale dnešní apoštolský text před nás klade úplně jiná měřítka. Apoštol Pavel není žádný troškař a svému spolupracovníkovi Timoteovi klidně napíše: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi. (1) Ano, slyšeli jste dobře – za všechny lidi. Zní to tak pěkně, tak vznešeně. Myslet v modlitbách na celé lidstvo. Na všechny lidi. Zní to tak vznešeně, tak velkolepě – ale jen na první poslech.

Celý článek...
 

VYZNÁNÍ NAKONEC (Genesis 50,15-21)

            Sestry a bratři, když stojíte před nádherně vzrostlým stromem, je těžké, ba je dokonce nemožné představit si jeho kořeny. Ano, víme zcela jistě, že strom pod zemí nějaké kořeny ukrývá, ale jejich dosah a rozsah si neumíme představit. Ovšem ty kořeny tam jsou. A jsou důležité, neboť jimi proudí živiny vzhůru do větví a dál do listů. Podobně se můžeme ptát na strom křesťanské víry. Známe křesťanství rozvětvené do mnoha podob, nejnápadněji se rozdíl projevuje na různých církvích. Každá církev je jiná, a nejen to, každý sbor a každý křesťan je trochu jiný. Pod zemí jsou však společné kořeny, z nichž jsme vyšli. Jaké jsou kořeny křesťanství? Víme o nich vůbec? Tušíme, kudy všudy k nám proudí živiny?

Aktualizováno Středa, 19 Květen 2010 16:55 Celý článek...
 

OBYČEJNÝ DEN S NEOBYČEJNÝM KONCEM (Lukáš 24,1-12)

            Ten den začal jako každý jiný. Hned za úsvitu měly ženy své záměry, stejně jako my míváme své plány do nového dne. Jejich prvořadým úkolem bylo dokončit pohřeb Ježíše Nazaretského. V pátek se po jeho smrti všechno nestihlo. Tělo popravencovo muselo být narychlo uloženo do hrobu, poněvadž se blížil sobotní svátek. Ovšem asi nikdo z okruhu Ježíšových přátel si svátek pořádně nevychutnal. Jejich myšlenky bloudily úplně někde jinde. Nedokázali vzpomínat na dávné vysvobození z egyptského otroctví. Pořád museli myslet na to, co se stalo včera. Jak byl Ježíš vydán do rukou Římanů a jak byl po nesmyslném procesu popraven. Místo velikonočních oslav svobody zaměstnával jejich srdce šok z nečekané ztráty Mistra. Třetího dne se už pomaličku začínali smiřovat s jeho smrtí. Už si pomaličku začínali zvykat, že byla přehnaní očekávání, která v nich Ježíš probudil, očekávání na lepší život. Spíše to byl omyl. Ježíšem slíbené Boží království není blízko. Boží království je pořádně daleko, když se spravedlivému a zbožnému člověku může stát taková hrozná věc.

Celý článek...
 

NAD KÝM PLAKAT? (Lukáš 23,26-31)

            Napříč jeruzalémským starým městem vede via dolorosa neboli bolestná cesta. Křivolakými orientálními uličkami je vytýčena trasa, po níž prý Ježíš Kristus kdysi nesl svůj kříž. Od starověku sem přicházejí křesťanští poutníci z celého světa, aby si připomněli utrpení svého Mistra. Vedle sebe zde potkáte katolíka s pravoslavným nebo afrického kopta s americkým protestantem. Na cestě jsou zastavení, jaká známe z křížových cest u českých vesnic, hřbitovů a kostelů. Celkem na 14 místech lze rozvažovat nad biblickými i mimobiblickými výjevy cesty na Golgotu. Někdo prochází bolestnou cestou v tichosti a usebrání, takže si ani nevšimnete, že koná nějaký náboženský úkon. Někdo naopak prochází cestou velmi nápadně, své pocity neskrývá, snad je i dovedně zveličuje. Každý se může projevit podle svého. A to vše mezi místním arabským obyvatelstvem uprostřed běžného denního cvrkotu. Tak nějak to vypadalo, když byl odsouzen Ježíš. Život v ulicích se nezastavil, plynul dál. Kristus kolem spousty lidí jenom prošel.

Celý článek...
 


Strana 18 z 19

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

K výročnímu sborovému shromáždění se letos sejdeme v neděli 31.března v 10 hodin v Zábřehu v modlitebně sboru.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka