FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Slovo do ticha

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských  zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Evangelium podle Lukáše 2, 10-14

 

Milý přátelé v Kristu,

je adventní čas a my se připravujeme na Vánoce. Každý se připravuje, jak mu je vlastní, jak mu dovolí jeho možnosti.

Těšíte se na Vánoce? Já ano. Na setkání s rodinou, na dárky, na vůni jehličí a cukroví, na vánoční hudbu. Těším se na Vás a na bohoslužby, které budeme společně slavit. Znovu nám všem zazní ona radostná zvěst andělů, že se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. A že to je proto, že nás Bůh má rád. Máme tuto radostnou zvěst slyšet., smíme ji přijmout do svých srdcí. Smí se zabydlet v našich životech.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:21 Celý článek...
 

Zveme vás ke společným setkáním a těšíme se na vás

Adventní pobožnosti v Zábřehu ve čtvrtek:

01.12. v 18:00 -  Daniel Tomeš z Lanškrouna

08.12. v 18:00 - Hana Chroustová ze Šumperka

15.12. v 18:00 -  Jan Hudec z Hrabové, v 18:00

Bohoslužby v Adventu a o Vánocích

27.11. - 1. adventní neděle - Jiří Tengler z Poličky, večeře Páně, společný oběd

04.12. - 2. adventní neděle - Hana Chroustová ze Šumperka

11.12. - 3. adventní neděle - Mária Jenčová ze Suchdola

18.12. - 4. adventní neděle - Jana Opravilová, čtené bohoslužby, vánoční program dětí

24.12. - Štědrý den - společná půlnoční v Hrabové ve 23:00

25.12. - Boží hod vánoční- Pavla Hudcová z Hrabové, večeře Páně
     Svébohov, Jaroslav Ondra,večeře Páně

26.12. - Druhý svátek vánoční -    program starších se společným posezením

31.12. - Silvestr - Hana Chroustová ze Šumperka v 18:00   

01.01. - Nový rok -Jan Hudec z Hrabové, večeře Páně
     Svébohov, Jaroslav Ondra

Začátek všech bohoslužeb v Zábřehu je až na uvedené výjimky v 10:00.


Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 19:09
 

Ze života sboru

Milí bratři a sestry,

náš sbor je od února tohoto roku neobsazený a staršovstvu se dosud přes úsilí a snahu zatím nepodařilo tento stav změnit. Přesto se ve sboru konají pravidelné nedělní bohoslužby v 10 hodin, při kterých slouží pozvaní kazatelé našeho seniorátu i vzdálenější, pravidelně naše administrátorka Hana Chroustová, farářka sboru v Šumperku a předčitatelé starší.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:31 Celý článek...
 

Nedělní škola

Nedělní škola pro děti připravovaná jejich maminka probíhá během bohoslužeb, kdy maminky s dětmi po druhé písní odchází.

Rozpis témat:

15.05.2011 - Výprava Josefových bratrů do Egypta
22.05.2011 -  Jákobovo shledání s·Josefem
29.05.2011 - Mojžíšovo narození
05.06.2011 - Mojžíšův zločin a útěk
12.06.2011 - Mojžíšovo povolání, úkol a návrat
29.06.2011 - Velká noc
26.06.2011 - Odchod z Egypta
Aktualizováno Sobota, 14 Květen 2011 18:42
 


Strana 16 z 19

Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Alleluia! Christ is Risen! He is risen indeed! Alleluia!
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka