Hlavní stránka Odkazy Ekumena evangelické církve (ČCE)
Počet zobrazených 
1   Link   Světový svaz reformovaných církví
(World Alliance of Reformed Churches)
je společenstvím církví, které čerpají především z odkazu švýcarské reformace Jana Kalvína v Ženevě. Její počátky sahají až do roku 1875, avšak v této podobě existuje od r. 1970. Sdružuje dnes 215 církví všech světadílů, které se nazývají reformované, kalvínské, presbyterní či helvetského vyznání a zahrnují asi 75 milionů křesťanů. Má sídlo v Ženevě.
2   Link   Světová federace luterských církví
(The Lutheran World Federation)
je společenstvím církví, které čerpají především z odkazu reformace, zahájené Martinem Lutherem ve Wittenbergu. Byla založena 1947 ve švédském Lundu, dnes sdružuje 138 členských církví ze 77 zemí všech světadílů. Tyto církve se nazývají luterské neboli evangelické církve augsburského vyznání. a zahrnují asi 65 milionů křesťanů. Tato federace má sídlo v Ženevě.
3   Link   Leuenberská konkordie
Leuenberg Church Fellowship - Community Of Protestant Churches In Europe, členy je většina protestantských (evangelických) círvkí.
4   Link   Ekumenická rada církví
založena ihned po rozpadu federálního Československa r. 1993. ERC má 11 členských církví, 2 přidružené církve, 5 pozorovatelských subjektů. (Katolická biskupská konference je jednou z přidružených.) Sídlo je v Praze.
5   Link   Česká biblická společnost
Byla založena 1920, obnovena 1990, je členkou světových Spojených biblických společností (United Bible Societies). Dbá o kvalifikované překlady bible a jejich vydávání, dostupné široké veřejnosti. Dále vydává pomůcky k výkladu bible v tiskové i elektronické podobě.
6   Link   Konference evropských církví
(Conference of European Churches)
vznikla roku 1950 a dnes sdružuje 123 evropských církví těchto vyznání: baptisté, luteráni, metodisté, pravoslavní, reformovaní, starokatolíci i letniční a 25 přidružených organizací. Sídlo má v Ženevě, v Bruselu a Štrasburku.
7   Link   Světová rada církví
World Council of Curches)
vznikla r. 1948 v Amsterdamu s úmyslem prohloubit společenství všech křesťanských církví světa na základech jedné apoštolské církve Kristovy. Dnes má 342 členských církví ve všech světadílech a sdružuje téměř všechny protestantské (evangelické) církve a většinu pravoslavných církví celého světa. Ty zahrnují asi 400 milionů křesťanů. Má sídlo v Ženevě.

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka