Hlavní stránka Sborová kronika
Sborová kronika

pametni knihaVážení přátelé,
v této sekci najdete elektronickou podobu sborové kroniky.

Vpravo je vyobrazena Pamětní kniha českobratrského evang. sboru v Zábřehu.Všechny kategorie, v nichž se nachází přepisy z této knihy, budou v titulku označeny zkratkou Pk. Fotografie a obrázky naskenoval a texty přepsal br. Ing. A. Opravil. Postupně budeme opravovat chyby, které vznikly při nahrávání textů a fotografií na naše webové stránky.

 

V této sekci dále uveřejňujeme Paměti z kazatelské stanice v Sudkově, které převedl do elektronické podoby br. f. Jiří Tengler.

 • Pk - od počátků sboru - až do roku 1936   ( 4 Články )

  Předsádka Pamětní knihyNěkolik pohledů do husitské a bratrské minulosti Zábřehu a okolí a počátky sboru od roku 1919 do roku 1930, kdy Zábřeh získává prvního vlastního kazatele a jeho působení až do  roku 1936.
  Zábřežskýmy kazateli jsou:
  vikář Rudolf Šedý z Hrabové  do říjen 1936 a
  diakon Blahoslav Černohorský 01.10.1930 -  říjen 1936

 • Pk - od 10-1936 - do 11-1945 (f. J. Košťál)   ( 3 Články )

  • Zábřežským kazatelem, který pořizuje záznamy do Pamětní knihy, je
   farář Jan Košťál.

  • V Zábřehu působí od  října 1937 do  listopadu 1945,
   kdy odchází do nově vznikajícího sboru v Šumperku.

 • Pk - od 11-1945 - 1961 (f. Antonín Balabán)   ( 4 Články )

  Zábřežský kazatel

  • farář Antonín Balabán 25.11.1946 - 1961
 • Pk - léta 1962 - 1973 (f. J. Trusina)   ( 3 Články )

  V tomto období ve sboru působili:

  • farář Jan Trusina 1962 -  29.10.1973
  • diakon JUDr. Karel Pala - 14.11.1973 -  12.12.1976
 • Pk - léta 1973 - 1976 (d. K. Pala)   ( 1 Článek )

  diakon JUDr. Karel Pala 14.11.1973 -  12.12.1976

 • Pk - léta 1977 - 2001 (f. J. Ondra)   ( 27 Články )

  Zápisy do sborové kroniky z doby mého působení faráře Českobratrské církve evangelické v Zábřehu v letech 1976-2001 jsem dokončil až v roce 2009. Do elektronické podoby je přepsal a fotografiemi proložil bratr ing. Antonín Opravil. Jemu a jeho manželce Janě upřímně děkuji za vydatnou spolupráci i za povzbuzování k dokončení kroniky.
  V Zábřehu :  duben 2010 Jaroslav Ondra

  f. Jaroslav Ondra - 19.12.1976 - 2001

 • Kazatelská stanice Sudkov 1926-1945 (A. Appl)   ( 1 Článek )

  Opsáno ze zápisku prvního předsedy kazatelské stanice Appla Alfonse – obuvníka ze Sudkova.

  Kronika kazatelské stanice v Sudkově pokračuje zápisky bratra Františka Kristena, druhého předsedy kazatelské stanice.

  V textu A. Appla jsem rozdělil některá dlouhá a těžko srozumitelná souvětí, doplnil chybějící čárky ve větách a zaměnil přivlastňovací zájmena můj, jeho, jejich za výstižnější svůj, své. Jinak ponechávám vyprávění v původní podobě, pouze na vysvětlenou připojuji poznámky pod čarou.

  Jiří Tengler

 • Pk léta 2001-2011 (f. J. Tengler)   ( 1 Článek )

  Zápis do sborové kroniky za léta 2001-2011 zpracoval br. farář Jiří Tengler.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 2102308187/2010

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka