Hlavní stránka Články a poznámky
Články, poznámky a jiné texty


Vánoční modlitba

Email Tisk PDF

Pane Bože, z Tebe pramení radost a pokoj. Kéž bychom se Tvé radosti uměli vystavit. Děkujeme ti, že se smíme těšit na Vánoce a že je smíme radostně slavit. Děkujeme za naše rodiny a přátele, kteří jsou o svátcích s námi. Děkujeme za společenství víry, které je také naší rodinou. A děkujeme za lidi vzdálené, se kterými jsme spojeni v myšlenkách a modlitbách.

Prosíme, pomoz nám nezapomínat na ty, kterým je právě o Vánocích nejvíc smutno, kteří nikoho nemají, trpí úzkostmi a strachem ze života. Ukazuj nám, jak jim my sami můžeme nabídnout svou blízkost. Amen.

 

Ze života sboru

Email Tisk PDF

Milí bratři a sestry,

náš sbor je od února tohoto roku neobsazený a staršovstvu se dosud přes úsilí a snahu zatím nepodařilo tento stav změnit. Přesto se ve sboru konají pravidelné nedělní bohoslužby v 10 hodin, při kterých slouží pozvaní kazatelé našeho seniorátu i vzdálenější, pravidelně naše administrátorka Hana Chroustová, farářka sboru v Šumperku a předčitatelé starší.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:31 Celý článek...
 

Slovo do ticha

Email Tisk PDF

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských  zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Evangelium podle Lukáše 2, 10-14

 

Milý přátelé v Kristu,

je adventní čas a my se připravujeme na Vánoce. Každý se připravuje, jak mu je vlastní, jak mu dovolí jeho možnosti.

Těšíte se na Vánoce? Já ano. Na setkání s rodinou, na dárky, na vůni jehličí a cukroví, na vánoční hudbu. Těším se na Vás a na bohoslužby, které budeme společně slavit. Znovu nám všem zazní ona radostná zvěst andělů, že se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. A že to je proto, že nás Bůh má rád. Máme tuto radostnou zvěst slyšet., smíme ji přijmout do svých srdcí. Smí se zabydlet v našich životech.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:21 Celý článek...
 

Nadějné "Tajnosti"

Email Tisk PDF

 

 

            V 19. čísle Evangelického týdeníku – Kostnických jisker vyjadřuje František Schilla svůj názor na film Alice Nellis „Tajnosti“. O osobním estetickém názoru na umělecké dílo se lze těžko přít. Každý jej má takový, jaký jej má. Je však nutné ohradit se proti křivým obviněním a nesmyslům, které kritik veřejně hlásá, obzvlášť hlásá-li je v křesťanském tisku.

 

 

Aktualizováno Úterý, 02 Listopad 2010 20:28 Celý článek...
 

Saddám mezi pšenicí (Zamyšlení nad jednou popravou)

Email Tisk PDF

  

            Na sklonku roku 2006 byl v Iráku popraven diktátor Saddám Hussein. Rozsudek smrti byl vykonán krátce po řádném soudním procesu. Poprava vyvolala ve světě různou odezvu. Amerika poznamenala alibisticky: „Je to věc Iráčanů.“ Evropa vztyčila ukazováček: „Nelíbí se nám trest smrti.“ Arábie nejásala: „Mělo se aspoň počkat na konec muslimských svátků.“ České ministerstvo zahraničí se nechalo slyšet, že trest smrti je doposud součástí blízkovýchodní právní tradice a my jim do toho nemůžeme zasahovat.

Aktualizováno Úterý, 11 Březen 2008 14:47 Celý článek...
 


Strana 4 z 5

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka