Hlavní stránka Články a poznámky
Články, poznámky a jiné texty


Návštěvou v Zelowě

Email Tisk PDF

U příležitosti připomenutí 100 let od návratu reemigrantů ze Zelowa do Zábřeha jsme chtěli poznat jak a kde žili čeští emigranti, příslušníci českobratrské církve a pevní ve víře. Jsou pro nás do dnešní doby velkým vzorem svým přesvědšením, vytrvalostí a schopností přečkat útlak, kterému čelili od Bílé hory po vznik České republiky, která jim vytvořila podmínky pro možný návrat do vlasti otců. Jejich návrat byl splněním snu, který nebyl dopřán Komenskému – opět žít ve své svobodné vlasti.
V sobotu 4.března 2023 bylo 14 členů zábřežského sboru přivítáno prostorách zelowského reformovaného evangelického sboru farářem Tomaszem Pieczkem a předsedkyní krajanského spolku Sdružení Čechů v Polsku Wierou Pospiszyl. S nimi jsme na dálku návštěvu sjednávali. Nejdříve jsme se vydali na prohlídku pro evangelický sbor významná místa, včetně nřbitova. Bylo zvláštní vidět na většině náhrobků česká příjmení, která známe z našeho města. Po návratu nás čekalo setkání se členy místního sboru ve velmi pěkných prostorách. Došlo na představení místního i zábřežského sboru, zpěv i chutné občerstvení.
V neděli jsme se zúčastnili bohoslužeb, aktivně při čtení Písma a zpěvem písně Posila na cestu. Zaujal nás úžasný interiér kostela, který byl vybudován českou komunitou před téměř dvěma sty lety. Na závěr jsme si prohlédli muzejní výstavku v horním patře kostela.
Návštěva v Zelowě proběhla ve velmi srdečné atmosféře a byla velice poučná. Fotoreportáž je připravena ke shlédnutí na odkazu: https://standamel.rajce.idnes.cz/Zabrezsti_v_Zelowe_2023/

Aktualizováno Neděle, 12 Březen 2023 10:10
 

Bratr vikář Šedý

Email Tisk PDF

Velmi výraznou postavou v dějinách evangelíků v okolí Zábřeha je bezesporu vikář Rudolf Šedý. Bratr Aleš Zapletal o tomto "apoštolu severní Moravy" pro nás připravil přednášku, kterou si můžete přečíst či poslechnout.

text v pdf zvuk v mp3

 

Vánoční sborový dopis

Email Tisk PDF

Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj

Kdo by neznal tato klasická, vánoční slova. Najdeme je snad všude. Na betlémech, na přáničkách, na mnoha vánočních obrazech. Je to tak běžný doplněk vánoční atmosféry, že se stává až nepostřehnutelným, lehce přehlédnutelným. A přitom má pro každého člověka nesmírnou důležitost. Je to veliké poselství přicházejících svátků. Mluví se o slávě a o pokoji, dvou věcech, které zasahují do každého lidského života, mají na něj vliv. Sláva nás provází na každém kroku, stále slyšíme o někom slavném, rádi někoho slavného určitě potkáme. A dost možná i my sami toužíme po slávě. Je to velmi příjemná věc. Ale také náročná a dost dobře neslučitelná s tou druhou věcí, s pokojem. Ten je touhou snad každého srdce. Mít svůj klid, zažívat pokoj, kdo by se tomu bránil? Svět je velice nepokojný. Nejen před Vánoci, nejen ten náš současný. Proto je zřejmé, že pokoj není nic, co by bylo jednoduše k mání. To je snad schůdnější být alespoň chvíli slavný, než mít v srdci skutečný pokoj. Ke slávě stačí kolikrát málo, k pokoji ale ne. Vždyť je toho tolik, co nás znepokojuje. Politika, rodinné finance, vztahy, to vše člověka spíše přivádí do stálého napětí než do stavu opravdového pokoje. Máme tolik problémů, tolik starostí, tolik otázek po tom, co a jak bude? I v církvi jsou tyto otázky čím dál víc aktuální. A člověka příliš nepřivádí k pokoji, když nemá zřejmou a příznivou odpověď.

Aktualizováno Úterý, 24 Prosinec 2013 09:32 Celý článek...
 

Zábřežští evangelíci mají nového faráře

Email Tisk PDF

Napsali o nás ve Zpravodaji města Zábřeh 
(http://www.zabreh.cz/multisites/zabreh/images/stories/zpravodaj/2013/Bulletin_Zabreh_13_18.pdf )

Nového faráře Vlastislava Stejskala slavnostně uvedl do služby senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické f. Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, které působí v Zábřehu. Slavnostní instalace se konala 15. září 2013 v evangelickém sborovém domě. Nově instalovanému kazateli popřál úspěch při jeho práci v Zábřehu i starosta města František John.

Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a povinné praxi nastoupil Vlastislav Stejskal na místo kazatele v Šternberku, kde působil deset let. Je ženatý a má tři děti, a i proto se těší na práci s dětmi v zábřežském evangelickém farním sboru.

Aktualizováno Neděle, 13 Říjen 2013 18:06
 

Devadesát let od návratu pobělohorských exulantů

Email Tisk PDF

Napsali o nás ve Zpravodaji města Zábřeh (http://www.zabreh.cz/multisites/zabreh/images/stories/zpravodaj/2013/Bulletin_Zabreh_13_13.pdf):

Před devadesáti lety se čtrnáct rodin potomků českých pobělohorských exulantů usadilo v Zábřehu v takzvaném Velkém dvoře. Vrátili se po více než dvousetletém exilu z polského Zelowa, kam se vystěhovali v 17. století kvůli pronásledování pro svou evangelickou víru. Slavnostní připomenutí tohoto návratu se uskutečnilo 9. června nejprve dopoledne při slavnostních bohoslužbách v evangelickém kostele v Hrabové. Při těchto bohoslužbách kázal synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Odpoledne následovaly vzpomínky a přednášky v evangelickém sborovém domě v Zábřehu. Účastníky pozdravil i starosta František John, který stejně jako Joel Ruml vyzdvihl, že po celou dobu emigrace si české rodiny ucho valy jazyk, tradice i víru.

Aktualizováno Sobota, 06 Červenec 2013 08:58
 


Strana 1 z 4

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 2102308187/2010

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka