FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka Kázání
Kázání
   Počet zobrazených 
346 JEHO KRÁLOVSTVÍ, JEHO MOC, JEHO SLÁVA (Marek 15,24-37) Jiří Tengler
347 BYLO? NEBYLO? – JE! (1. Mojžíšova 3,1-19) Jiří Tengler
348 OBRÁCENÍ APOŠTOLA PAVLA (Skutky 9,1-19) Jiří Tengler
349 HOŘKOSLADKÁ BIBLE (Zjevení 10,9) Jiří Tengler
350 KDO VLASTNÍ EVANGELIUM? (Římanům 16,25-27) Jiří Tengler
351 SIMEON, VÍC NEŽ JMENOVEC ŠIMEÓNŮV (Lukáš 2,25-35) Margrethe Dahlerup Koch
352 CHUDOBA – PRAMEN BOHATSTVÍ (2. Korintským 8,9) Jiří Tengler
353 ZTRACENÁ RADOST (Lukáš 1,1-4) Jiří Tengler
354 DVOJÍ OČEKÁVÁNÍ (Lukáš 1,39-45) Jiří Tengler
355 ZACHARIÁŠŮV CHVALOZPĚV (Lukáš 1,67-80) Jiří Tengler
356 ROKY V BOŽÍ DLANI (2. Petrova 3,3-13) Jiří Tengler
357 NOVÝ ŽIVOT, NOVÉ TĚLO (2. Korintským 5,1-10) Christine Hubka
358 PODIVUHODNÁ ROVNOVÁHA (1. Mojžíšova 18,20-33) Jiří Tengler
359 BOHU DÍKY! (Židům 13,15-16) Jiří Tengler
360 NAMÍSTO OPILOSTI (Efezským 5,15-20) Jiří Tengler
 
Strana 24 z 31

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka