FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka

Adventní sborový dopis

Email Tisk PDF

Vánoční sborový dopis

 

 

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

(Zj 1,8)

 

Kdo je ten Bůh, o kterém mluvíme, ke kterému se obracíme, kterého zvěstujeme? Jistě si snad každý křesťan takovou otázku někdy položil. Nejde jen o lidskou zvědavost, ale také o vyjádření toho, na čem stojí náš život. Předmět naší víry přeci potřebuje pojmenování, popis, nějaké jasné označení. Je to důležité, aby byl snadno představitelný našemu okolí, které se po něm ptá.

 

Bible o Bohu mluví různými způsoby. Například Jan v poslední knize Bible, nám jej představuje velice zajímavě. Bůh o sobě říká, že je Alfa i Omega. Zvláštní označení. Náš Bůh je Alfa i Omega, v češtině spíše bychom řekli, je Á i Zet. Ne, že by to bývalo běžné a lehce představitelné, někoho takto popisovat. Toto označení je třeba vidět symbolicky, ukazuje k počátku a konci. Bůh je počátek i konec. Zde to už není tak cizí a nejasné. Často smíme slyšet, že Bůh je ten, který to na počátku všechno rozhýbal, dal světu počátek. Je ten impuls, od kterého všechno vychází. Jenže nejde jen o to, že od něj všechno vychází. Není to jen označení počátku, ale důležitý je i ten konec. Bůh bude na konci dějin. To není ani tak obraz soudu jako spíš vykoupení. Naše životy od něj nejen vycházejí, ale k němu se zase vracejí. To je dobrá zpráva.

Jan to Boží představení jako Alfa a Omega doplňuje popisem, že je ten, který je, byl a přichází. Právě to přicházení je na Bohu velice důležité. Byl a je, to ukazuje k jakési nehybnosti. Tak se Bůh dá také vnímat. Někde si přebývá ve věčnosti a nás se netýká. Jenže přicházení je něco dynamického, pohyblivého. Tento příchod není položen do budoucnosti, byl je a bude, někdy snad přijde. Tento příchod je přítomný, je to spíš Boží vlastnost. Bůh je už nyní ten, který vchází do našeho světa, do našeho života. Když tedy k němu vzhlížíme, když se díváme k jeho příchodu, smíme ho vidět jako něco současného. To nás vybízí k neustálé připravenosti. Bůh není ten, se kterým se někdy setkáme. Je ten, který se s námi potkává právě nyní, teď, v tomto světě, v tomto našem životě.

Smíme poznávat našeho Boha jako někoho, kdo je stále s námi, kdo nám připomíná, že kdykoliv se s ním můžeme potkat. Jak jsme na toto setkání připraveni? Jak se chystáme? Co uděláme v našich životech, aby toto setkání bylo opravdovou radostí? Když čekáme na nějakou vzácnou návštěvu, tak pořádně uklidíme, napečeme, uděláme vše, aby se cítila co nejlépe. S Bohem je to stejné. Uklidíme náš život, uděláme si pořádek v našem nitru, připravíme jej, aby se Bůh cítil dobře. A on se cítí dobře všude tam, kde nalezne věrnost, důvěru v jeho slovo, touhu po plnění jeho vůle. Bůh je tak stále přicházející a také čekající, až mu otevřeme své životy a necháme ho nejen přicházet k nám, ale také vstoupit do našeho života.

 

Vlastislav Stejskal

 

 

Kalendář adventního a vánočního času ve sboru

 

 

neděle 27.listopadu – 1. neděle adventní

8:30 ….. bohoslužby s Večeří Páně Svébohov

9:00 ……………….………………….bohoslužby v Hrabové

10:00 ……….. bohoslužby s Večeří Páně Zábřeh

17:00 rozsvícení vánočního stromu v Hrabové

 

středa 30.prosince

18:00 ………...……… adventní pobožnost v Zábřeze

 

neděle 4. prosince - 2.neděle adventní

8:30 ………………...…………. bohoslužby Svébohov

9:00 ………………….……….………… bohoslužby v Hrabové

10:00 …………………...…………... bohoslužby Zábřeh

16:00 Adventní putování pro děti ve Svébohově

 

středa 7.prosince

18:00 ………………. adventní pobožnost v Zábřeze

 

neděle 11. prosince – 3. neděle adventní

8:30 ……………………………. bohoslužby Svébohov

9:00 ………………..………………….. bohoslužby v Hrabové

10:00 ……………………………….. bohoslužby Zábřeh

 

středa 14.prosince

18:00 ………………………. adventní pobožnost v Zábřeze

 

 

neděle 18. prosince – 4. neděle adventní

9:00 …………………...………………………. bohoslužby v Hrabové

10:00 ………………… dětská vánoční slavnost v Zábřeze

 

středa 21.prosince

18:00 ……………………... adventní pobožnost v Zábřeze

 

sobota 24.prosince – Štědrý den

22:00 ………………….. půlnoční bohoslužba v Hrabové

 

neděle 25. prosince – 1.svátek vánoční

8:30 ………………. bohoslužby s Večeří Páně Svébohov

9:00 …………….………………………………. bohoslužby v Hrabové

10:00 ………………….. bohoslužby s Večeří Páně Zábřeh

 

pondělí 26.prosince – 2.svátek vánoční

10:00 ………………..… bohoslužebné setkání v Zábřeze

 

sobota 31.prosince 2016 – konce roku

16:30 …………………………………. bohoslužby Svébohov

18:00 ……………………………………. bohoslužby Zábřeh

 

neděle 1.ledna 2017 – Nový rok

8:30 ………………. bohoslužby s Večeří Páně Svébohov

9:00 ……………..………………………………. bohoslužby v Hrabové

10:00 ………………….. bohoslužby s Večeří Páně Zábřeh

 

 

 

Poděkování za podporu

 

Děkujeme touto cestou také všem, kdo v končícím roce sbor podporovali hmotně i duchovně, či věnovali svůj čas návštěvám či různým pracem ve sboru. Díky obětavosti členů sboru mohl v tomto roce sbor plnit všechny závazky, které má vůči církvi i státu. Díky modlitební podpoře se můžeme stále těšit z radostné práce se všemi generacemi, můžeme se těšit ze setkávání skupin dětí a také pokračování kursů Alfa. Prosíme i za následující období, abyste na sbor pamatovali ve svých modlitbách i hmotných darech. Dary můžete posílat na sborový účet číslo 190007747/0300 nebo platit u bratra pokladníka v kanceláři sboru.

 

 

Kéž vás všechny naplní radost z příchodu Páně, kéž Pán působí ve vašich domovech a rodinách.

 

 

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřeze

U Vodárny 545/2, 789 01 Zábřeh

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript web: zabreh.evangnet.cz , mobil: 739 244 627, tel: 585 412 434

Květoslava Klimešová – kurátorka sboru                                                                      Vlastislav Stejskal – farář sboru

Aktualizováno Středa, 30 Listopad 2016 13:29  

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka