FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka

Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE

Email Tisk PDF

diakonie-cce(Převzato z www.e-cirkev.czKaždý rok synod Českobratrské církve evangelické vyhlašuje na svatodušní neděli celocírkevní sbírku pro Diakonii ČCE. Letos svatodušní neděle připadá na 19. května. Správní rada Diakonie ČCE rozhodla, že letošní sbírka bude příspěvkem na stavbu chráněného bydlení v Nosislavi.

„Milé sestry a milí bratři, vědomí, že služba potřebným je součástí života církve, nás vede k tomu, abychom pomáhali slabším a ohroženým. Je to naše vyznání víry v konkrétní podobě," vysvětlují smysl a účel sbírky Simeona Zikmundová, předsedkyně dozorčí rady Diakonie ČCE a Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

 Více o projektu Chráněného bydlení

 Loňská sbírka, určená na rekonstrukci Základní školy speciální v Merklíně, vynesla 465 237,80 Kč. Letošní finanční dary je možné zaslat na účet číslo 7171717171/2700, variabilní symbol: 911120xxxx (xxxx – čtyřmístné identifikační číslo sboru).

„Obětavost při této svatodušní sbírce nechť je výrazem naší vděčnosti za Boží lásku, v níž jsme každodenně obdarováváni vším dobrým. Přejeme Vám plnost darů Ducha svatého, přítomnost Ježíše Krista a Boží ochranu," doplňují L. Valková a S. Zikmundová.

Aktualizováno Sobota, 18 Květen 2013 10:50  

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka