Přenosy bohoslužeb on-line na YouTube

Bohoslužby - neděle 14.04.2024

Přímý přenos: https://youtube.com/live/PfLHwqLa2sg?feature=share

Tábor Popoupo 2023

V srpnu 2023 se v našich prostorách konal příměstský tábor. Byl to již 10. ročník projektu, ke kterému aktivně přistoupily pod vedením sestry Hanky Stejskalové i další členky sboru tak, aby naplnily program i žaludky účastníků, 33 dětí ve věku 5 – 15 let.

Aktualizováno Neděle, 27 Srpen 2023 08:27 Celý článek...
 

Změna bohoslužeb 11.června 2023

Bohoslužby v neděli 11.června se v Zábřehu a Svébohově konat nebudou. Zúčastníme se bohoslužeb ve sboru v Šumperku, které začínají v 10:00

 

Noc kostelů 2023 v Hrabové

prednaska
I letos se stal českobratrský kostel v Hrabové jedním ze 1800 míst, ve kterých se konala 2.června Noc kostelů - akce, při které se otevírají zájemcům prostory obvykle určené bohoslužebným obřadům.

Hrabovský kostel nabídl zájemcům prohlídku všech zajímavých prostor, od lokálního muzea v suterénu až po věž zakončenou hvězdářskou kopulí. Kromě individuální prohlídky nabídka tentokrát obsahovala i přednášky a po setmění astronomické pozorování.

První přednáška byly zaměřena na významné dílo Komenského, které letos „slaví“ 400 let od svého vzniku. Labyrint světa a ráj srdce má co říct i dnešní společnosti. Ta neustále řeší organizaci a náplň vzdělávání a je otázkou, do jaké míry se inspiruje čtyři staletí platnými radami Učitele národů. Komenský doporučuje ve svém díle ústy Poutníka před výběrem povolání dobře se seznámit s klady a zápory všech možností. Poté se má každý vrátit do svého „Ráje srdce“ a s pomocí svého ducha se srdcem rozhodnout pro to, co ho bude cele naplňovat nejen po stránce hmotné, ale i duchovní. A víra mu má být velkou pomocí v tom, aby se mu v životě podařilo své rozhodnutí naplnit.

Po přednášce si mohli účastníci s doprovodem kytary zazpívat písně ze zpěvníku pro mládež. Jsou melodické, svěží i příležitostné, třeba k nastupujícímu soumraku.

Na ten čekal vedoucí hvězdářského kroužku pan Odložil. Nejprve s pomocí promítání pohovořil o  astronomických objektech na aktuální obloze. Potom nastínil, co vše je možné dnes shlédnout na internetu a zaměřil se na zmapování míst našeho Měsíce. Pohovořil o vzniku kráterů a moří, viděli jsme snímky z oběžné dráhy Měsíce i z jeho povrchu.

Poté nastala praktická část - pozorování Měsíčního povrchu z hvězdářského stanoviště ve věži kostela.

Noc kostelů zorganizovaná zábřežským a hrabovským sborem Českobratrské církve evangelické splnila svůj účel, ukázala otevřené dveře kostela i otevřené srdce členů.

Stanislav Melichar

Aktualizováno Neděle, 27 Srpen 2023 08:24
 

100 let od příchodu prvních reemigrantů do Zábřeha

sborovy den100 let od příchodu prvních reemigrantů do Zábřeha

Ve dnech 20. a 21. května 2023 jsme si setkáním a slavnostním sborovým shromážděním připomněli 100 let starou historii. Právě v roce 1923 se do nově vzniklého Československa organizovaně vraceli první potomci pobělohorských emigrantů, kteří opustili vlast z důvodu pronásledování kvůli víře.

Protože se první skupina rodin usadila v Zábřehu, stalo se připomenutí této události milou „povinností“ pro zábřežský sbor Českobratrské církve evangelické. Tak jako před padesáti i deseti léty se opět rozeběhly vzpomínky dosud žijících potomků na okolnosti přijetí předků do zdejšího místa, společný život v dnes již zaniklém „dvoře“ na Žerotínově. Hrdost a pokora zároveň zdobí ty, kteří si zachovali po 400 těžkých let svoji víru a příslušnost ke svému národu v podobě slova, písma i písní.

Přítomní hosté v rámci nedělních bohoslužeb pozdravili přítomné a zmínili osobní pohled na význam povědomí o historii. Svou návštěvou nás poctili starosta města Mgr. František John, předseda spolku Exulant Jan Bistranin i senior moravskoslezského seniorátu Marek Zikmund.

V nedělním odpoledním programu vystoupili svými přednáškami baptistický kazatel Dobroslav Stehlík a historička Miloslava Hošková. Tradice byla naplněna i vystoupením místního pěveckého sboru.

V sobotním odpoledni proběhlo setkání potomků exulantských rodin a současných členů bratrského sboru. Velmi zajímavé bylo představení záznamu rozhovorů příslušníků mladé generace se svými předky doplněné o vzpomínky a fotografie. Vše se stalo součástí sborového webu a je dohledatelné na odkazu : https://sites.google.com/view/100letreemigrace/ . Fotografie jsou ke shlédnutí v albu na odkazu:https://www.rajce.net/a18521009

Květnovým shromážděním připomínka stoletého výročí nekončí. Pokračování je ve spolupráci s městem Zábřeh plánováno na konec října, informace o programu a datu budou včas zveřejněny.

Stanislav Melichar

Aktualizováno Neděle, 27 Srpen 2023 08:25
 

Noc kostelů Hrabová

Přijměte pozvání k noci kostelů v Hrabové

 

Pozvání do Sudkova

Přijměte pozvání na další z akcí v sudkovkém kostele

A.M.

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Březen 2023 07:05
 


Strana 2 z 22

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

Můžete nás sledovat také na YouTube


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 2102308187/2010

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka