FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

NABRAT DECH (Jan 20,19-23)

           pastarchives Na začátku dnešního příběhu je strach. Učedníci se bojí a ze strachu se zavřou před okolním světem. V Bibli se píše o spoustě věcí a mnohým přes propast času vůbec nerozumíme. Když však Bible hovoří o strachu, dobře víme, o čem je řeč. Se strachem se potýká každý z nás. Strach nepatří jenom do dětství. I velcí lidé mají své obavy. Jako dospělí, velcí lidé máme také přiměřeně velké a dospělé strachy. Učedníci se báli svého okolí. Báli se většinové společnosti, neboť oni se uprostřed většiny hlásili k menšinovému názoru. Hlásili se ke Kristu Ježíši, který byl před pár dny zatčen a coby buřič a rouhač popraven. Žádný div, že v učednících hlodá strach. Právem se bojí. Bojí se o sebe. Co když si na ně vrchnost došlápne? Co když po nich začne pátrat, co když i je obviní z veřejného pobuřování a požene je před soud? Vždyť apoštola Petra už třikrát málem odhalili, ale on se ještě stačil tak tak vylhat.

Aktualizováno Úterý, 12 Říjen 2010 06:42 Celý článek...
 

KDYŽ NASTAL DEN ČTYŘICÁTÝ (Skutky 1,1-8)

            Když nastal den čtyřicátý, zpívali jsme nyní. Sestry a bratři, dnes je ten 40. den od velikonoční neděle. Prvního dne po sobotě vstal Kristus z mrtvých. Co se dělo pak, je obestřeno tak trochu mlhou. Podle shodného svědectví evangelií se Ježíš sice svým přátelům a příznivcům ukazuje, to ano, ale příliš času s nimi nestráví. Spíše jenom přijde, zjeví se, a pak hned zase odejde. Magdalská Marie u prázdného hrobu považuje vzkříšeného Ježíše za zahradníka. Učedníci putující do Emauz napřed Ježíše vůbec nepoznají, popisují mu, co se v Jeruzalémě stalo, a až teprve při společné večeři spatří v neznámém svého Pána. Apoštol Tomáš nevěří svým uším, když mu ostatní apoštolové vyprávějí o setkání s Ježíšem. Apoštol Tomáš nevěří svým očím, když potom uvidí živého Ježíše přímo před sebou. Chce si sáhnout na rány, ale nesáhne si. Zase všechno běží jinak. Tam, kam přichází vzkříšený Kristus, věci nabývají jiný spád. Odvíjejí se podle scénáře, který nepíšeme my lidé, nýbrž podle scénáře, jaký píše Bůh.

Aktualizováno Středa, 19 Květen 2010 17:18 Celý článek...
 

ZA VŠECHNY LIDI … (1. Timoteovi 2,1-6)

            Když se modlíte, sestry a bratři, když se modlíte, tak se modlíte za koho? Nejspíš za sebe a za své blízké. Určitě se nespletu, když řeknu, že největší úsilí vkládáme do modlitby za své děti a svá vnoučata, za své rodiče nebo za své přátele. Právě na nich nám nejvíce záleží, právě jim věnujeme největší pozornost. Dobrá, ale dnešní apoštolský text před nás klade úplně jiná měřítka. Apoštol Pavel není žádný troškař a svému spolupracovníkovi Timoteovi klidně napíše: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi. (1) Ano, slyšeli jste dobře – za všechny lidi. Zní to tak pěkně, tak vznešeně. Myslet v modlitbách na celé lidstvo. Na všechny lidi. Zní to tak vznešeně, tak velkolepě – ale jen na první poslech.

Celý článek...
 

VYZNÁNÍ NAKONEC (Genesis 50,15-21)

            Sestry a bratři, když stojíte před nádherně vzrostlým stromem, je těžké, ba je dokonce nemožné představit si jeho kořeny. Ano, víme zcela jistě, že strom pod zemí nějaké kořeny ukrývá, ale jejich dosah a rozsah si neumíme představit. Ovšem ty kořeny tam jsou. A jsou důležité, neboť jimi proudí živiny vzhůru do větví a dál do listů. Podobně se můžeme ptát na strom křesťanské víry. Známe křesťanství rozvětvené do mnoha podob, nejnápadněji se rozdíl projevuje na různých církvích. Každá církev je jiná, a nejen to, každý sbor a každý křesťan je trochu jiný. Pod zemí jsou však společné kořeny, z nichž jsme vyšli. Jaké jsou kořeny křesťanství? Víme o nich vůbec? Tušíme, kudy všudy k nám proudí živiny?

Aktualizováno Středa, 19 Květen 2010 16:55 Celý článek...
 


Strana 17 z 19

Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Alleluia! Christ is Risen! He is risen indeed! Alleluia!
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka