FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vánoční modlitba

Pane Bože, z Tebe pramení radost a pokoj. Kéž bychom se Tvé radosti uměli vystavit. Děkujeme ti, že se smíme těšit na Vánoce a že je smíme radostně slavit. Děkujeme za naše rodiny a přátele, kteří jsou o svátcích s námi. Děkujeme za společenství víry, které je také naší rodinou. A děkujeme za lidi vzdálené, se kterými jsme spojeni v myšlenkách a modlitbách.

Prosíme, pomoz nám nezapomínat na ty, kterým je právě o Vánocích nejvíc smutno, kteří nikoho nemají, trpí úzkostmi a strachem ze života. Ukazuj nám, jak jim my sami můžeme nabídnout svou blízkost. Amen.

 

Slovo do ticha

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských  zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Evangelium podle Lukáše 2, 10-14

 

Milý přátelé v Kristu,

je adventní čas a my se připravujeme na Vánoce. Každý se připravuje, jak mu je vlastní, jak mu dovolí jeho možnosti.

Těšíte se na Vánoce? Já ano. Na setkání s rodinou, na dárky, na vůni jehličí a cukroví, na vánoční hudbu. Těším se na Vás a na bohoslužby, které budeme společně slavit. Znovu nám všem zazní ona radostná zvěst andělů, že se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. A že to je proto, že nás Bůh má rád. Máme tuto radostnou zvěst slyšet., smíme ji přijmout do svých srdcí. Smí se zabydlet v našich životech.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:21 Celý článek...
 

Zveme vás ke společným setkáním a těšíme se na vás

Adventní pobožnosti v Zábřehu ve čtvrtek:

01.12. v 18:00 -  Daniel Tomeš z Lanškrouna

08.12. v 18:00 - Hana Chroustová ze Šumperka

15.12. v 18:00 -  Jan Hudec z Hrabové, v 18:00

Bohoslužby v Adventu a o Vánocích

27.11. - 1. adventní neděle - Jiří Tengler z Poličky, večeře Páně, společný oběd

04.12. - 2. adventní neděle - Hana Chroustová ze Šumperka

11.12. - 3. adventní neděle - Mária Jenčová ze Suchdola

18.12. - 4. adventní neděle - Jana Opravilová, čtené bohoslužby, vánoční program dětí

24.12. - Štědrý den - společná půlnoční v Hrabové ve 23:00

25.12. - Boží hod vánoční- Pavla Hudcová z Hrabové, večeře Páně
     Svébohov, Jaroslav Ondra,večeře Páně

26.12. - Druhý svátek vánoční -    program starších se společným posezením

31.12. - Silvestr - Hana Chroustová ze Šumperka v 18:00   

01.01. - Nový rok -Jan Hudec z Hrabové, večeře Páně
     Svébohov, Jaroslav Ondra

Začátek všech bohoslužeb v Zábřehu je až na uvedené výjimky v 10:00.


Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 19:09
 

Ze života sboru

Milí bratři a sestry,

náš sbor je od února tohoto roku neobsazený a staršovstvu se dosud přes úsilí a snahu zatím nepodařilo tento stav změnit. Přesto se ve sboru konají pravidelné nedělní bohoslužby v 10 hodin, při kterých slouží pozvaní kazatelé našeho seniorátu i vzdálenější, pravidelně naše administrátorka Hana Chroustová, farářka sboru v Šumperku a předčitatelé starší.

 

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 18:31 Celý článek...
 


Strana 15 z 18

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka