FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Světlo v temnotách

"Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. " Izajáš 9,1

 

Milý přátelé,

proork Izajáš mluví o záři velkého světla. Spatří je lid chodící v temnotách. Platí to i pro nás a naše temnoty. Kolikrát toužím po pořádné záři světla.  Aby už konečně bylo líp. Mně osobně, lidem, kteří trpí, naší zemi, která divně potemněla, celému světu.

Světla ale staří málo! Všimli jste si toho někdy? - Jste na chatě někde u lesa, zrovna vypadne proud, nastane tma.  Taková ta, které říkáme "tma tmoucí".  Nevidíte na krok. Začínáte se trochu bát. Pak ale stačí jedna sirka, malý plamínek,  který tu tmu dokáže projasnit. Tma ustupuje, není tak děsivá. A vy se pomalu rozkoukáváte. Malý plamínek je pro Vás v tu chvíli vlastně obrovský. Projasní a prozáří tmu.

Celý článek...
 

Ze života sboru

Milé sestry, milí bratři,

 

zdravíme Vás v tomto adventním čase, myslíme na Vás všechny a přejeme pokojné prožití Vánoc.

Chceme Vás informovat, jak žijeme v zábřežském sboru ČCE a našich kazatelských stanicích.

Již skoro dva roky je sbor bez faráře, ale letos se nám podařilo oslovit br. Vlastislava Stejskala, který končí svo činnost ve sboru naší církve ve Šternberku a nastoupí 1.8.2013 s rodinou do Zábřehu. Moc se z toho radujeme, protože potřebujeme vedení nejen praktických a ogranizačních činnostech, ale především duchovní vedení. Samozřejmě budeme do jeho nástupu chod sboru zajišťovat, spolu se setrou farářkou Ducho ze Šumperka, která sbor administruje.

Celý článek...
 

Bláznovství kříže

"Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží...Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí...Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé."

1 Korintským 1, 18.21.25

 

Čtu si evangelium podle Marka a soustředím se na proces Kristova odsouzení a smrti. To první, co při četbě a rozjímání pociťuji, Je velké rozhořčení. Proč musí tak strašně skončit člověk, který nic zlého neudělal? Vždyť ukazoval smysl lidského života. Místo zkostnatělého prázdného náboženstvĺ vybízel lidi k čistotě srdce a milosrdenství. Nemoralizoval ty, kteří v životě selhali, ale přljĺmal je a nabízel novou cestu. Učil, jak mít rád sebe sama, druhé lidi, své nepřátele. Učil, že mezilidské vztahy mohou fungovat jedině, když si budeme vzájemně odpouštět. Uzdravoval tělo I duši. Láskou. — Hluboce protestuji, že tenhle člověk tak potupně umírá. Jakoby to všechno ztroskotalo.

 

Aktualizováno Pondělí, 26 Březen 2012 07:46 Celý článek...
 

Modlitba

Modlitba
Pane Bože, připomínáme si Kristovo utrpení a smrt na kříži. Rozeznívají se I naše vlastní bolesti, trápení, starosti. Předkládáme ti je v důvěře, že ti nejsou vzdálené, ale znáš je. Na vlastní kůži jsi poznal lidskou bídu, bolest. Chceš být v tom všem s námi. Prosíme, dávej nám poznat, že nejsme sami.
Nechceme si Kristovu smrt jenom připomínat. Chceme z ní také čerpat, nechat se obdarovat, přijmout to, co pro nás Kristus vykonal. Prosíme, ať v Kristově smrti rozpoznáme znamení tvé lásky. Prosíme, buď s námi, potěšuj, vlévej naději. Amen


Milí přátelé,
přeji Vám, aby bláznovská zvěst o kříži chytila za srdce I Vás, aby vnesla
do Vašeho života smíření, pokoj a radost, aby probudila důvěru v Pána Boha a lásku k sobě sama I k druhým lidem. Požehnané velikonoce

Aktualizováno Úterý, 27 Březen 2012 17:16
 


Strana 14 z 19

Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Alleluia! Christ is Risen! He is risen indeed! Alleluia!
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka