FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE

diakonie-cce(Převzato z www.e-cirkev.czKaždý rok synod Českobratrské církve evangelické vyhlašuje na svatodušní neděli celocírkevní sbírku pro Diakonii ČCE. Letos svatodušní neděle připadá na 19. května. Správní rada Diakonie ČCE rozhodla, že letošní sbírka bude příspěvkem na stavbu chráněného bydlení v Nosislavi.

„Milé sestry a milí bratři, vědomí, že služba potřebným je součástí života církve, nás vede k tomu, abychom pomáhali slabším a ohroženým. Je to naše vyznání víry v konkrétní podobě," vysvětlují smysl a účel sbírky Simeona Zikmundová, předsedkyně dozorčí rady Diakonie ČCE a Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

 Více o projektu Chráněného bydlení

Aktualizováno Sobota, 18 Květen 2013 10:50 Celý článek...
 

Noc kostelů 2013

nockostelu2013Zveme Vás na Noc kostlů - 24. května 2013

  • do evangelického kostela v Hrabové, kde bude návštěvníkům přístupná věž, hlavní sál i muzeum
  • a do evangelického kostela v Šumperku, kde je pro návštěvníky připraven program, který začíná v 18:00 
Aktualizováno Pátek, 24 Květen 2013 16:11 Celý článek...
 

Volba kazatele

Výroční sborové shromáždnění FS ČCE v Zábřehu se konalo ve 3. neděli postní - Oculi - dne 3. března 2013 ve sborovém domě v Zábřehu. Při tomto shromáždění byl kazatelem sboru zvolen bratr farář Vlastislav Stejskal, toho času farář ve Šternebrku. Volba rovněž probhěla i v kazatelské stanici ve Svébohově, jejíž výsledky byly přičteny k výsledkům volby ze Zábřeha. V kazatelské stanici Sudkov se vobla nakonala. Sudkovští byli přítomni v Zábřehu.

Při tomto shromáždění byl dále schválen rozpočet na příští rok, přijaty výroční zprávy, schváleny závěrečné účty a proběhla veškerá nutná administrativa spojená s tímto výročním shromážděním. Sestra farářka podala zprávu o stavu sboru a sestra kurátorka seznámila sbor s probíhajícími opravami bytu pro nového kazatele.

Děkujeme sestře farářce Haně Ducho ze Šumperka za přípravu těchto bohoslužbách a vedení shromáždění.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Březen 2013 16:43
 

adventni_venecTomu, kdo pro žal hlavu věší,
na nebi hvězda září,
zahání tmu a smutné těší,
osuší slzy z tváří.

Sníh na dlani tě bud hřát
a mráz - ten nespálí tě,
vlk s beránkem si bude hrát
a králem bude Dítě.

Miloš Rejchrt, Hvězda

Aktualizováno Neděle, 09 Prosinec 2012 10:32
 


Strana 11 z 18

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka