FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Alfa kurzy

Od středy 16.září do 25.listopadu budou v prostorách sboru probíhat Alfa kurzy. Jedná se o večery, které mají seznámit zájemce s postavou Ježíše a hodnotami, které předal svým učedníkům. Součástí kurzu je lehká večeře, na ní navazující přednáška a následný rozhovor při stolech. Rozhovor se nevede v celém plénu, ale právě v menších skupinkách u stolu, kde je větší možnost se do rozhovoru zapojit. Čas každého setkání je ohraničen, začíná se v 18:00 a konec bude ve 20:15. Vstupné se neplatí, je možno přispět nějakým darem, není to však povinnost. Ve středu 16. září od 18 hodin se bude konat úvodní kurz. Jednotlivá setkání budou mít následující témata:

16.9. - Jde v životě o víc?

23.9. - Kdo je Ježíš?

30.9. - Proč Ježíš zemřel?

7.10. - Jak získat víru?

14.10. - Proč a jak se modlit?

21.10. - Proč a jak číst Bibli?

24.10. - (sobota – celodenní program)

Kdo je Duch svatý a co dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

28.10. - Jak nás Bůh vede?

4.11. - Jak odolat zlému?

11.11. -  Proč a jak mluvit s druhými o víře?

18.11. - Uzdravuje Bůh i dnes?

25.11. - A co církev?

 

Přihlásit je možno se přes kontakty na sbor, nebo člověka, který vás na kurz pozval.

Více o kurzech alfa je možné se dozvědět na webu: www.kurzyalfa.cz

 


Aktualizováno Čtvrtek, 03 Září 2015 07:28
 

Zahájení školního roku

V neděli 20.září se bude konat sborové odpoledne k začátku školního roku.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Září 2015 07:33
 

Vánoční sborový dopis

Lid, který chodí v temnotách uvidí veliké světlo...

Vánoce jsou svátek spojený se světlem. Dokonce se říká, že jej takto kdysi církev stanovila úmyslně, aby potlačila různé pohanské oslavy spojené s návratem světla. Vždyť je to chvíli po slunovratu, tedy okamžiku, kdy se začíná zase den prodlužovat, světla začíná přibývat. Je to takový mystický okamžik plný jakéhosi tajemství, kdy je zřejmé, že se něco mění, ale není jasné co. Čeká se na návrat světla, které člověku dává naději k příchodu nového života. Ale ta naděje je hodně nekonkrétní, když zůstaneme jen u samotné oslavy slunovratu, či podobných úkazů. Zkrátka je příliš vázána na koloběh času, což samo o sobě jen těžko může lidský život dovést k nějaké proměně, k nějakému zásadnímu zvratu v jeho jednání.

Pravda, dnes se asi najde jen výjimečně někdo, kdo by slavil slunovrat nějakým pohanským rituálem. Nicméně stojí za zamyšlení, zda se ten náš běžný způsob slavení vánoc tomuto pohanskému rituálu neblíží. Vždyť se zdá, že dnešní oslavě Vánoc tak nějak chybí cosi podstatného. Kolem dokola se mluví o lásce, o pokoji, o zázračném času, kterým Vánoce jsou, klade se důraz na rodinu, což je samozřejmě všechno pěkné, ale stejně něco důležitého chybí. Pořád je to jen kroužení kolem podstatného, které zůstává nevyslovené. Není to přeci koloběh času, není to datum a atmosféra zasněžených plání, co dává člověku naději a působí z měnu v jeho životě. To by se dalo stanovit jiné datum a účinek by musel být podobný. Jenže není, protože nezáleží na datu, nezáleží na okolnostech a atmosféře, záleží na tom, co je za tím.

Aktualizováno Středa, 03 Prosinec 2014 12:24 Celý článek...
 

Velikonoční sborový dopis

Proč hledáte živého mezi mrtvými? - Není zde, byl vzkříšen!

Každá doba a každá kultura má své hrdiny, legendární postavy, které inspirují ty ostatní a nějakým způsobem ovlivňují hodnotu jejich života. Většinou asi také zjistíme, že rozdíl mezi hrdinou a legendou je ve hrobu. Hrdinové mají své hroby, kam lidé chodí vzpomínat, legendární bohatýři většinou ne, protože byli buď přijati za nesmrtelné bohy nebo se zkrátka někam ukryli a zase přijdou. Při sledování velikonočního příběhu by se také dalo mluvit o něčem, co je mezi příběhem hrdiny a legendou. Jako správný hrdina má Ježíš svůj hrob, avšak tento hrob je prázdný. A to je velmi zvláštní. Asi to u nikoho jiného nenajdeme, tedy to, že bychom chodili k jeho hrobu a přitom věděli, že tam vlastně vůbec není, že toto není místo, kde bychom se s dotyčným setkávali a na chvíli jej zase oživovali. Nabízí se otázka, je-li to vůbec možné? Jak může být hrob prázdný? Byl pohřben někde jinde? Nebo se stal spíše legendou, tedy takovou krásnou pohádkou bez reálného základu?

Aktualizováno Středa, 09 Duben 2014 11:44 Celý článek...
 


Strana 11 z 20

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

K výročnímu sborovému shromáždění se letos sejdeme v neděli 31.března v 10 hodin v Zábřehu v modlitebně sboru.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka