FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vánoční sborový dopis

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lk 2,15-20

Milé sestry, milí bratři, každý rok se to opakuje. Listí zlátne, dny se krátí, venku tu a tam zafouká, zasněží, všude je spousta bláta. Podzim přišel a s ním i čas očekávání, čas Adventu a Vánoc. Říkáme a nich, že jsou časem pokoje a klidu. Jako malý jsem měl velice rád takové obrázky, jaké kreslil Josef Lada. Úplně z nich vyzařoval takový ten idylický obraz zimy a času vánočního. Byla to krása, když jsem na štědrý večer vyšel na zahradu a všude byl takový krásný klid. Nebyla ale zase úplně tma, protože na zemi ležel sníh a jeho záře prosvětlovala onen tmavý večer. Když jsem pak později na Štědrý večer vyrážel do města do kostela, těšil jsem se na ono ztichlé pole zalité onou zvláštní září sněhu. Když jsem mezi ta pole dorazil, pole nebylo zalito žádnou září, bylo tmavé, protože ten rok nenapadl na vánoce sníh. Navíc se nedalo mluvit ani o klidné vánoční noci. Vždyť nedaleko vedla dálnice, kde i v tuto dobu byl provoz a ve městě samotném tomu nebylo jinak. Všude se pohybovali lidé a auta. Klid a mír zaplavil obývací pokoje domů a bytů, po skončení oné posvátné chvíle dárků pak ale nastal opět normální provoz. Jak mnoho se ta realita lišila od mých idylických obrázků. Žádná tichá noc, žádný výjimečný sváteční klid. Prostě den skoro jako každý jiný. Tomu se říká návrat do reality. Ostatně, co jiného by se mělo dít? Svět je stále reálný, ať si připomíná cokoliv, je to svět lidí, kteří i tento den žijí své běžné životy a kromě mnoha pohádek v televizi a křičících reklam v obchodech nic zvláštního nevnímají.

Aktualizováno Pátek, 11 Prosinec 2015 08:20 Celý článek...
 

Vánoční slavnost

Na čtvrtou adventní neděli jsme opět zváni ke shlédnutí Vánoční zvěsti v podání dětí.

Aktualizováno Středa, 18 Listopad 2015 13:20
 

Adventní setkání

Přijměte prosím pozvání na druhou adventní neděli do Svébohova.

 

Alfa kurzy

Od středy 16.září do 25.listopadu budou v prostorách sboru probíhat Alfa kurzy. Jedná se o večery, které mají seznámit zájemce s postavou Ježíše a hodnotami, které předal svým učedníkům. Součástí kurzu je lehká večeře, na ní navazující přednáška a následný rozhovor při stolech. Rozhovor se nevede v celém plénu, ale právě v menších skupinkách u stolu, kde je větší možnost se do rozhovoru zapojit. Čas každého setkání je ohraničen, začíná se v 18:00 a konec bude ve 20:15. Vstupné se neplatí, je možno přispět nějakým darem, není to však povinnost. Ve středu 16. září od 18 hodin se bude konat úvodní kurz. Jednotlivá setkání budou mít následující témata:

16.9. - Jde v životě o víc?

23.9. - Kdo je Ježíš?

30.9. - Proč Ježíš zemřel?

7.10. - Jak získat víru?

14.10. - Proč a jak se modlit?

21.10. - Proč a jak číst Bibli?

24.10. - (sobota – celodenní program)

Kdo je Duch svatý a co dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

28.10. - Jak nás Bůh vede?

4.11. - Jak odolat zlému?

11.11. -  Proč a jak mluvit s druhými o víře?

18.11. - Uzdravuje Bůh i dnes?

25.11. - A co církev?

 

Přihlásit je možno se přes kontakty na sbor, nebo člověka, který vás na kurz pozval.

Více o kurzech alfa je možné se dozvědět na webu: www.kurzyalfa.cz

 


Aktualizováno Čtvrtek, 03 Září 2015 07:28
 


Strana 9 z 19

Vítejte na oficiálních stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu.

Rádi Vás také přivítáme osobně při našich společných setkáních.

 

K výročnímu sborovému shromáždění se letos sejdeme v neděli 31.března v 10 hodin v Zábřehu v modlitebně sboru.

 

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka